Uroczyste podsumowanie projektu „Poznajemy europejski świat pracy”

26 września 2018 roku w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Poznajemy europejski świat pracy”. Na realizację założeń projektowych szkoła pozyskała ze środków unijnych ponad 351 tysięcy złotych.

W ramach projektu 28 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk, a także technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbyło miesięczne praktyki zawodowe w Walencji. Natomiast pięć słuchaczek policealnego Technikum Usług Kosmetycznych odbyło dwutygodniowe staże w Londynie.

Wyjazdy tego typu przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników i pozwalają wzbogacić umiejętności językowe, przez co dają motywację do dalszego rozwoju. Udział w projekcie nie tylko umożliwił uczestnikom zdobycie doświadczenia w europejskich przedsiębiorstwach, ale również pozwolił poznać inne kultury, zwiedzić przepiękne miejsca, podnieść kompetencje językowe i nawiązać międzynarodowe znajomości.

W uroczystości wzięła udział Pani Marzena Zabiegała – pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach, koordynująca działania szkół związane z zagranicznymi, zawodowymi wyjazdami uczniów oraz dyrektor szkoły Piotr Oćwieja. Każdy uczestnik otrzymał ceniony na europejskim rynku pracy dokument Europass Mobilność (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej), potwierdzający nabyte podczas stażu umiejętności i kompetencje. Taki dokument, potwierdzający doświadczenie zawodowe zdobyte poza granicami kraju, nierzadko staje się przepustką na europejskim i krajowym rynku pracy. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wielu sukcesów zawodowych i wymarzonej kariery!

Grażyna Sawicka