Nauczyciele i pracownicy szkoły

rada

Kadra kierownicza

Ewa Matusik Dyrektor,
Język polski
Krzysztof Biolik
Wicedyrektor,
Przedmioty elektryczne
Eugeniusz Czekaj Wicedyrektor,
Fizyka
Jerzy Kozłowski Kierownik szkolenia praktycznego,
Zajęcia praktyczne

Kadra pedagogiczna

Agnieszka Adamczyk Przedmioty logistyczne
Anna Biolik
Przedmioty zawodowe, technik usług kosmetycznych
Joanna Biolik
Język angielski
Małgorzata Broniszewska Język angielski
Jerzy Brzóska
Przedmioty górnicze
Leszek Dudek Przedmioty górnicze
Zofia Dudek Język polski
Włodzimierz Ferdek Wychowanie fizyczne
Katarzyna Góra Pedagog szkolny,
Psychologia pracy, Surdopedagogika, Doradztwo zawodowe
Ireneusz Handy
Przedmioty logistyczne, mechaniczne, górnicze
Gabriela Jagsz
Przedmioty ekonomiczne
ks. Adam Jureczka Religia
Ilona Kaiser
Przedmioty informatyczne, mechaniczne
Joanna Kałużna Język niemiecki
Ewa Klemens
Język niemiecki
Katarzyna Korszorsz Język polski
Janusz Korus Przedmioty elektryczne
Adrian Kowalski Bezpieczeństwo i higiena pracy
Beata Kuczowicz
Historia
ks. Grzegorz Kwiecień
Religia
ks. Rafał Procek Religia
Joanna Kral
Bibliotekarz
Bożena Krzemień
Przedmioty ekonomiczne
Prawo
WdŻwR
Ryszard Kwaśniewicz
Przedmioty informatyczne,
Przedmioty mechaniczne
Małgorzata Labus
Matematyka
Aneta Łuka Język niemiecki
Aneta Madejska Wychowanie fizyczne
Paulina Maj
Przedmioty zawodowe, technik usług kosmetycznych
Bożena Maruszak Bibliotekarz
Paweł Matuszczyk
Przedmioty zawodowe, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Iwona Mendzla Wychowanie fizyczne
Barbara Niemiec Matematyka
Anita Olubińska Geografia
Justyna Pilch
Przedmioty ekonomiczne,
Przedmioty logistyczne
Danuta Płucieńczak Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Joanna Poradzisz – Krupa
Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Pudełko
Fizyka, Chemia
Grażyna Sawicka Język angielski
Beata Skrzypczyk
Przedmioty ekonomiczne,
Rafał Stuchlik
Przedmioty informatyczne
Agnieszka Waśniowska
Język polski,
Wiedza o kulturze,
Historia
Przemysław Wisiorek
Język angielski
Sylwia Wituła – Jedlińska
Biologia
Krzysztof Żogała
Przedmioty informatyczne, elektryczne
Aldona Żołneczko
Matematyka
Beata Żuraw
Przedmioty mechaniczne, matematyka