Nauczyciele i pracownicy szkoły

rada

Kadra kierownicza

Ewa Matusik Dyrektor,
Język polski
Krzysztof Biolik
Wicedyrektor,
Przedmioty elektryczne
Eugeniusz Czekaj Wicedyrektor,
Fizyka
Jerzy Kozłowski Kierownik szkolenia praktycznego,
Zajęcia praktyczne

Kadra pedagogiczna

Agnieszka Adamczyk Przedmioty logistyczne
Małgorzata Bielecka
Anna Biolik
Przedmioty zawodowe, technik usług kosmetycznych
Joanna Biolik
Język angielski
Małgorzata Broniszewska Język angielski
Jerzy Brzóska
Przedmioty górnicze
Leszek Dudek Przedmioty górnicze
Zofia Dudek Język polski
Włodzimierz Ferdek Wychowanie fizyczne
Katarzyna Góra Pedagog szkolny,
Psychologia pracy, Surdopedagogika, Doradztwo zawodowe
Dariusz Grajner
Ireneusz Handy
Przedmioty logistyczne, mechaniczne, górnicze
Gabriela Jagsz
Przedmioty ekonomiczne
Teresa Jerużalska Fizyka
Ewa Jędrysik Język angielski, Przedmioty Logistyczne
Ilona Kaiser
Przedmioty informatyczne, mechaniczne
Joanna Kałużna Język niemiecki
Ewa Klemens
Język niemiecki
Sabina Kocur
Katarzyna Korszorsz Język polski
Janusz Korus Przedmioty elektryczne
Adrian Kowalski Bezpieczeństwo i higiena pracy
Joanna Kral
Bibliotekarz
Bożena Krzemień
Przedmioty ekonomiczne
Prawo
WdŻwR
Ks. Tomasz Bieras Religia
Ks. Grzegorz Kwiecień Religia
Ks. Neterowicz Dariusz Religia
Ks. Szweter Sławomir Religia
Ryszard Kwaśniewicz
Przedmioty informatyczne,
Przedmioty mechaniczne
Małgorzata Labus
Matematyka
Aneta Łuka Język niemiecki
Aneta Madejska Wychowanie fizyczne
Paulina Maj
Przedmioty zawodowe, technik usług kosmetycznych
Bożena Maruszak Bibliotekarz
Paweł Matuszczyk
Przedmioty zawodowe, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Iwona Mendzla Wychowanie fizyczne
Anita Olubińska Geografia
Justyna Pilch
Przedmioty ekonomiczne,
Przedmioty logistyczne
Danuta Płucieńczak Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Joanna Poradzisz – Krupa
Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Grażyna Sawicka Język angielski
Beata Skrzypczyk
Przedmioty ekonomiczne,
Rafał Stuchlik
Przedmioty informatyczne
Żaneta Szostek
Agnieszka Waśniowska
Język polski,
Wiedza o kulturze,
Historia
Przemysław Wisiorek
Język angielski
Sylwia Wituła – Jedlińska
Biologia
Agnieszka Wojas- Baradziej
Krzysztof Żogała
Przedmioty informatyczne, elektryczne
Aldona Żołneczko
Matematyka
Beata Żuraw
Przedmioty mechaniczne, matematyka