Dokumenty szkoły

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Lędzinach – pobierz

Statut Technikum im Anielina Fabery w Lędzinach – pobierz

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Lędzinach – pobierz

Program wychowawczo – profilaktyczny – pobierz