Konkurs z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszamy:

Konkurs „Krzyżówka literacka”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
 1. Cele konkursu:
 • promocja biblioteki szkolnej,
 • propagowanie aktywności i kultury czytelniczej,
 • popularyzacja literatury,
 • pobudzanie aktywności uczniów poprzez udział w konkursach.
 1. Zasady przeprowadzenia konkursu:
  • w dniach 2.10.2018r do 8.10.2018r. w bibliotece szkolnej będzie można odebrać karty z tzw. „Krzyżówką literacką”,
  • karty należy oddać do 11.10.2018r do biblioteki szkolnej,
  • kartę należy podpisać: imię, nazwisko oraz klasa ucznia,
  • w każdej z krzyżówek należy odgadnąć hasło. Hasło z pierwszej i drugiej krzyżówki utworzy całość. Powstałe hasło należy wpisać pod drugą krzyżówką,
  • wśród osób, które poprawnie rozwiążą obydwie krzyżówki i odgadną końcowe hasło zostanie wylosowany voucher do kina.
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie powyższego Regulaminu.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach. Dane te mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem i promocją szkoły.
 1. Losowanie nagrody głównej odbędzie się dnia 18. 10. 2018r. w bibliotece szkolnej.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY :)))