Gwarancja zatrudnienia w PGG.

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy mechanicznej i elektrycznej lędzińskiego PZS-u podpisali umowy gwarantujące im zatrudnienie po zakończeniu edukacji i otrzymaniu tytułu technika. Umowy zostały podpisane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy władzami powiatu a PGG.
Uczniowie uczęszczający do klas technicznych objętych tym porozumieniem otrzymywać będą rownież przez cały okres nauki stypendia naukowe.
A oto krótka fotorelacja z dzisiejszej uroczystości.