Pedagog szkolny

Dyżury pedagoga
mgr Katarzyna Góra

Dzień tygodnia godziny
Poniedziałek 8.50 – 12.00
Wtorek 8.00 – 15.05
Środa 12.50 – 15.50
Czwartek 8.00 – 11.35
Piątek 8.50 – 12.00

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

– czujesz, że nikt Cię nie rozumie, czujesz się samotny,
– nie potrafisz spokojnie porozmawiać z nauczycielami o ważnych dla Ciebie sprawach szkolnych,
– masz problemy rodzinne i chciałbyś się komuś zwierzyć,
– masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
– chciałbyś z kimś porozmawiać.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
– niepokoi Cię zachowanie dziecka,
– chcesz porozmawiać o dziecku, jego zachowaniu i wynikach w nauce,
– potrzebujesz wsparcia w porozumieniu się z dzieckiem.

 

Przydatne adresy i telefony

1.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Kościelna 3. 43-155 Nowy Bieruń.
tel/fax: 0322163690. www: www.powiatbl.pl/ppp. e-mail: ppp@powiatbl.pl
2.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lędzińska 24 43-140 Lędziny,
tel/fax: (032 ) 216-78-19 tel: (32) 324-08-16 e-mail: pcpr@powiatbl.pl
www.powiatbl.pl/pcpr.
3.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny
tel: (0 32) 216 71 35  e-mail: mops_ledziny@interia.pl www.mops-ledziny.ovh.org/
4.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
tel. 801120002 www.niebieskalinia.pl
5.  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111; www.116111.pl
6.  Antynarkotykowy telefon zaufania 801199990; www.poradnia.narkomania.org.pl