Wykaz dni wolnych

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245):

  • 27-30 grudnia 2017 – Zimowa przerwa świąteczna
  • 11 stycznia 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
  • 29 stycznia – 9 lutego 2018 – Ferie zimowe
  • 29 marca- 3 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna
  • 30 kwietnia 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 02 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 4,7,8 maja 2018 –  Matury
  • 1 czerwca 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 19 czerwca 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.