Wykaz dni wolnych

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245):

  • 14 października 2016r. – Dzień Edukacji Narodowej,
  • 31 października 2016r.
  • 11 listopada 201 (środa) – Dzień Niepodległości
  • 12 stycznia 2017 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 02 maja 2017 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 4,5,8 maja 2017 –  matury
  • 16 czerwca 2017 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 20 czerwca 2017 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych