Informacje o wywiadówkach

Zebrania z rodzicami
15 listopad 2016r.
13 grudnia 2016r. – dla rodziców uczniów klas niematuralnych
20 grudnia 2016r. – dla rodziców uczniów klas maturalnych
13 stycznia 2017r. – dla rodziców uczniów klas niematuralnych
7 marca 2017r. – dla rodziców uczniów klas niematuralnych
21 marca 2017r. – dla rodziców uczniów klas maturalnych
16 maja 2017r.

Konsultacje
4 października 2016r.
15 listopada 2016r.
13 stycznia 2017r.
7 marca 2017r.
4 kwietnia 2017r.
16 maja 2017r.
6 czerwca 2017r.