Informacje o wywiadówkach

Zebrania z rodzicami:
7 listopad 2017r. – Zebranie dla rodziców
1 grudnia 2017r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych

19 grudnia 2017r. – Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych
23 stycznia 2018r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas niematuralnych
6 marca 2018r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych i niematuralnych
10 kwietnia 2018r. – Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych
15 maja 2018r.- Zebranie dla rodziców uczniów klas niematuralnych

5 czerwca 2018r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas niematuralnych

Konsultacje
3 października 2017r.
7 listopada 2017r.
23 stycznia 2018r.
6 marca 2018r.
15 maja 2018r.
5 czerwca 2018r.