Technik mechanik

Technik mechanik

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANY ZAWÓD NA RYNKU PRACY – ZAWÓD DLA LUDZI Z PASJĄ

Innowacja: ELEMENTY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

zdjecie1
Uczniowie technikum mechanicznego będący na początku drogi związanej z wykorzystaniem obrabiarek CNC mogą dzięki systemowi ZERO-OSN zacząć naukę programowania tokarki na poziomie podstawowym polegającą na tworzeniu prostych programów i dokonywania korekt w programach już istniejących.

5

Współczesny technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz projektowania obiektów mechanicznych i procesów obróbki i montażu.

Dzięki nowym kwalifikacjom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie wytwarzania i montażu części maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń oraz organizowania procesu produkcji.

Uczniowie, którzy kształcą się w technikum mechanicznym mogą nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i procesy technologiczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów graficznych (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM) używanych w przemyśle.

Nasze pracownie:

 • Mechaniczna

24

 • Komputerowego Projektowania CAD wyposażona w najnowsze oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki tego zawodu: program do nauki technik CNC – „System ZERO-OSN”, pakiet edukacyjny do nauki technik Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD – „Zestaw CAD-edukacja Solid Edge 2016 ST”, oraz  najnowszy wynalazek technologiczny – drukarkę 3D.36

Wyjazdy zagraniczne – praktyka zawodowa

Szkoła organizuje corocznie bezpłatne zagraniczne praktyki zawodowe m.in. do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. Nasi mechanicy podczas wyjazdów zagranicznych doskonalą swoje umiejętności zawodowe dzięki pracy w międzynarodowych grupach specjalistów, poznają nowe otoczenie zawodowe, doskonalą znajomość języka angielskiego, a także hiszpańskiego, jak to miało miejsce w marcu 2017 roku, gdy przebywali w Granadzie.

zdjcie10 zdjecie 9

Umiejętności nabyte podczas nauki zawodu:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń,
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń,
 • organizowanie procesu produkcji.

Każdy uczeń weźmie udział w Programie Edukacyjnym „ZainSTALuj się” rozwijającym kompetencje niezbędne do śmiałego poruszania się po dzisiejszym rynku pracy, koordynowanym przez największego producenta stali w Polsce, światową Grupę ArcelorMittal Poland (w tym dawna Huta Katowice).

Uwaga! Nauczane języki: język angielski, język hiszpański (nowość), język niemiecki.

Nasze wycieczki edukacyjne:

Uczniowie łączą wiedzę teoretyczną z kształceniem konkretnych umiejętności praktycznych podczas wycieczek edukacyjnych do zakładów pracy i na targi zawodowe

 • wycieczka zawodowa do zakładu produkcyjnego  PRO –CARS GROUP w Tychach

7

 • wycieczka zawodowa do FCA Poland w Tychach
 • Międzynarodowe Targi Obrabiarek i Narzędzi Skrawających w Expo Silesia w Sosnowcu

8

 • Dwudniowa wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Zakopanego na warsztaty robotyki

zdjecie 11

Kwalifikacje zawodowe:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Nadzór techniczny w przemyśle
 • Stacje obsługi pojazdów mechanicznych
 • Służby utrzymywania ruchu
 • Wydziały mechaniczno-dołowe (MMUD) kopalń
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Zakłady  produkcyjne i usługowe związane z przemysłem maszynowym,
 • budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język obcy wskazany przez kandydata
 • zajęcia techniczne
 • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka