Technik architektury krajobrazu

Nowość! Technik architektury krajobrazu

 

park-1590553_1920W związku z dynamicznym rozwojem aglomeracji miejskich, zwiększeniem zapotrzebowania na miejsca wypoczynku i koniecznością ochrony cennych krajobrazów Technik Architektury Krajobrazu jest zawodem coraz częściej poszukiwanym w obszarze zatrudnienia. Jest to niemal artystyczny zawód przeznaczony dla osób, które zainteresowane są przyrodą i ochroną środowiska. To zawód dla tych, którzy chcą mieć wpływ na kreowanie otaczającej nas rzeczywistości, posiadają bogatą wyobraźnię, zdolności plastyczne i organizacyjne oraz umiejętność pracy w każdych warunkach pogody.

Wyjazdy zagraniczne – praktyka zawodowa

W ramach nauki zawodu uczniowie Technikum im. Anielina Fabery odbywają kilkutygodniowe praktyki zawodowe w wybranych krajach europejskich. W czasie wyjazdu uczniowie poznają nowoczesne technologie oraz rozwiązania, które pomagają im zwiększyć zakres swoich kompetencji zawodoterrace-435083_1920wych, a co się z tym wiąże, zwiększyć swoje szanse na ciągle rozwijającym się rynku pracy rodzimym i europejskim. Dzięki możliwości odbycia zagranicznych praktyk młodzież poznaje również kulturę i zwyczaje panujące w danym kraju, poznaje jego infrastrukturę i ma doskonałą sposobność rozwijania swoich kompetencji językowych.

Na uczniów trzeciej klasy kształcącej w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu czekają zawodowe wyzwania równie ciekawe jak tegorocznych trzecioklasistów, którzy praktyki zawodowe odbywali w słonecznej Hiszpanii, w przepięknym mieście Grenada. Oprócz doświadczeń zawodowych uczniowie odkryli walory kulturowe Grenady i doskonalili nie tylko swój język angielski, ale również hiszpański, który od września 2017 r. będzie jednym z trzech języków, obok angielskiego i niemieckiego, nauczanych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Umiejętności nabyte podczas nauki zawodu:

W czasie nauki w czteroletnim technikum uczniowie uczą się:versailles-498306_960_720-1

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu,
 • objaśniać zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni,
 • sporządzać plany sytuacyjno – wysokościowe,
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy oraz  charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
  rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości,
 • rozpoznawać gatunki roślin oraz sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne,
  charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne,
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu,
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe,
  zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste,
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej,
 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne,
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie,
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni.

Kwalifikacje zawodowe:

Technik Architektury Krajobrazu to zawód, w ramach którego można zdobyć aż dwie kwalifikacje:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Przykładowe stanowiska pracy:

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu mogą podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
  w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i pracować na własny rachunek.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język obcy wskazany przez kandydata
 • plastyka
 • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: matematyka, informatyka, technika

Dokonaj najlepszego wyboru już dziś –
dołącz do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Zostań Technikiem Architektury Krajobrazu
i kreuj otaczający nas świat przyrody według własnej wizji.